Vierailut ja tilojen vuokraus


Olemme avoinna ti­lauk­ses­ta.


Haluatko tulla ystävien tai työ­po­ru­kan kanssa viet­tä­mään aikaa vi­rik­keel­li­seen ei­li­syy­teen? Ai­ka­mat­kan ohessa voi paistaa makkaraa, ihailla upeaa kult­tuu­ri­mai­se­maa ja kii­ka­roi­da lintuja. Sitä syöt ja juot, mitä mukanasi tuot; nuotio ja kaa­sugril­li ovat käy­tet­tä­vis­sä. Kui­va­käy­mä­lä. Osa näyt­te­lys­tä sijaitsee tiloissa, joihin pääsy edel­lyt­tää keholta kevyttä ket­te­ryyt­tä. Sisällä on sama lämpötila kuin ulkona eikä ti­luk­sil­la suo­si­tel­la terävillä piik­ki­ko­roil­la tai­tu­roin­tia.


Opastettu elä­mys­vie­rai­lu ryhmälle, 2 tuntia              80 €

Pi­den­net­ty elämys (klo 22 asti), 4 tuntia                    150 €

Koko päivä                                                                               300 €

Yk­sit­täi­set oma­toi­mi­mat­kaa­jat                                      va­paa­eh­toi­nen elä­mys­mak­su.