Vierailut ja tilojen vuokraus

Olemme avoinna ti­lauk­ses­ta.

Haluatko tulla ystävien tai työ­po­ru­kan kanssa viet­tä­mään aikaa vi­rik­keel­li­seen ei­li­syy­teen? Ai­ka­mat­kan ohessa voi paistaa makkaraa, ihailla upeaa kult­tuu­ri­mai­se­maa ja kii­ka­roi­da lintuja. Sitä syöt ja juot, mitä mukanasi tuot; nuotio ja kaa­sugril­li ovat käy­tet­tä­vis­sä. Kui­va­käy­mä­lä. Osa näyt­te­lys­tä sijaitsee tiloissa, joihin pääsy edel­lyt­tää keholta kevyttä ket­te­ryyt­tä. Sisällä on sama lämpötila kuin ulkona eikä ti­luk­sil­la suo­si­tel­la terävillä piik­ki­ko­roil­la tai­tu­roin­tia.

Opastettu elä­mys­vie­rai­lu ryhmälle, 2 tuntia: 80 €

Pi­den­net­ty elämys (klo 22 asti), 4 tuntia: 150 €

Koko päivä: 300 €

Yk­sit­täi­set oma­toi­mi­mat­kaa­jat: vapaaehtoinen elämysmaksu 

   

Yhteystiedot

Ei­li­syy­den Verstas / Läy­kän­ku­ja, KONNUNSUO, LAP­PEEN­RAN­TA
(Saat tarkemmat ohjeet, kun ilmoitat tulostasi)
Pu­he­lin­nu­me­ro: +358 (0)50 3523639
Säh­kö­pos­tio­soi­te: pekka.luoto@ei­li­syy­den­vers­tas.fi


Miksi vain tilauksesta?

Ei­li­syy­den Verstaan ovet ovat auki vain ti­lauk­ses­ta siitä syystä, että kiin­teis­tö sijaitsee keskellä kahta koko­nai­suut­ta, joiden alueella liik­ku­mi­nen on ra­joi­tet­tua. Ei­li­syy­den Verstaan tontti on lohkottu toi­mi­vas­ta vil­je­lys­ti­las­ta, jonka alueella liikkuu trak­to­rei­ta ja muita suuria työ­ko­nei­ta. Työrauhan tur­vaa­mi­sek­si ja tur­val­li­suus­syis­tä tilan omistaja toivoo, että alueella liik­kui­si­vat vain henkilöt, joilla on sinne sovitusti asiaa. Ra­ja­naa­pu­ri­na, hiek­ka­kent­tää reu­nus­ta­van aidan toisella puolella, sijaitsee tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vas­taan­ot­to­kes­kus, joka on esittänyt vas­taa­van­lai­sen toiveen omaa aluettaan koskien. Molemmat osapuolet valvovat alueitaan ka­me­roil­la ja vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen vartijat par­tioi­vat myös jalkaisin suo­rit­taen tarpeen mukaan ku­lun­val­von­taa. Myös vil­je­lys­ti­lal­la työs­ken­te­le­vät puuttuvat ak­tii­vi­ses­ti asiat­to­mal­ta vai­kut­ta­vaan liik­ku­mi­seen. Haluamme kun­nioit­taa molempien ra­ja­naa­pu­rei­dem­me toivetta ihmisten hal­li­tus­ta asioin­nis­ta alueella. Tästä syystä vie­rai­lus­ta Ei­li­syy­den Vers­taal­la tulee sopia etukäteen. Tällöin vie­rai­li­jat voivat astua aitojen ja kiel­to­kylt­tien ra­jaa­mal­le ka­me­ra­val­vo­tul­le alueelle avoimin mielin tie­toi­se­na siinä, että heillä on lupa sinne tulla.